Akademik İngilizce öğrenilirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Akademik İngilizce öğrenilirken dikkat edilmesi gereken şeyler şunlardır: - Dinleme, yazma, okuma ve konuşma becerilerini eş zamanlı olarak geliştirmek, - Dil bilgisi kurallarını öğrenmek, - Bol bol okuma, dinleme, yazma ve konuşma pratiği yapmak, - Yazı dilinde kullanılan ifadeleri öğrenmek, - Akademik İngilizce makalelerinde yaygın olarak kullanılan bağlaçları ve terminolojiyi bilmek.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk