Gói EnglishCentral Business có giá bao nhiêu?

Ngoài 24 tùy chọn gói cước khác nhau của chúng tôi, phụ thuộc vào số buổi học trực tiếp và thời gian sử dụng, chúng tôi cũng cung cấp khả năng tạo gói cước tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của tổ chức của bạn. Giá cả được xác định dựa trên gói được lựa chọn, số lượng người dùng tham gia học và yêu cầu cụ thể của bạn. Để nhận báo giá cho tổ chức của bạn, bạn có thể điền vào mẫu liên hệ.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk