Để nhận được lời hứa 100% cam kết

Để nhận được lời hứa 100% cam kết

Để nhận được lời hứa 100% cam kết, bạn dĩ nhiên phải cam kết nữa và phải cam kết 100% với Chương trình Thẻ Bạch Kim (Platinum) của chúng tôi. Nghĩa là, bạn phải Xem, Học và Nói một video bài học hàng ngày và tham gia GoLive học gia sư 1 kèm 1 với giáo viên của chúng tôi.

 

Nếu bạn theo sát chương trình Bạch Kim này, chúng tôi cam kết với bạn sẽ tăng trình độ sau 3 tháng. Nếu không, chúng tôi sẽ hoàn tiền 100% cho khoản phí bạn đã trả cho 3 tháng đó.

 

Các chữ in nhỏ: đây là các chi tiết chính xác về những gì bạn cần làm để đạt đủ điều kiện nhận một lời hứa 100% Cam kết:

  1. Theo sát và trả tiền cho Chương trình Platinum của chúng tôi;

  2. Hoàn thành (trên web hoặc trên điện thoại di động) Xem, Học và Nói ít nhất một video ở trình độ của bạn mỗi ngày.

  3. Hãy GoLive! Bài học 1 kèm 1 trong  5 ngày mỗi tuần và không bao gồm các ngày lễ lớn như Giáng sinh, Năm mới, và Phục Sinh. (Vâng, điều đó hiển nhiên, chúng tôi cung cấp cho bạn một ngày nghỉ mỗi tuần!).
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk