Bắt đầu với việc sử dụng Skype

Tôi bắt đầu sử dụng Skype như nào?

Bạn cần tải Skype để sử dụng nó. Nhấp vào link dưới đây và ấn nút Tải

-          Cho Windows

-          Cho Mac

-          Cho Mobile

Nhấp đúp để tải phần mềm và bắt đầu cài đặt. Một khi cài đặt, mở ứng dụng và “Tạo một tài khoản” để tạo tài khoản mới hoặc đăng nhập với tài khoản sẵn có. Khi được hỏi để thêm Skype credit hoặc thanh toán để thêm Skype, chọn bắt đầu sử dụng Skype mà không cần thêm.

 

Chuẩn bị cho một bài Kiểm tra trình độ/Kiểm tra nâng trình độ/GoLive!

Các bước trước khi bạn gọi nói chuyện với giáo viên.

Bước 1: Kiểm tra âm thanh

Bạn có thể gọi Cuộc gọi kiểm tra Skype (echo123) và kiểm tra âm thanh. Tìm nó ở trong phần danh bạ Skype ở bên tay trái ứng dụng. Vui lòng nhấp vào đây để biết thêm thông tin.

Tài liệu tham khảo:

Sound settings on Skype

How to solve an issue on audio

Bạn cũng có thể xem thêm các vấn đề sau:

-          Đảm bảo chắc chắn đã cắm giắc loa và micro vào đúng chỗ.

-          Kiểm tra cài đặt âm thanh và chắc chắn bạn đang không để chế độ câm (mute)

Hệ điều hành Windows

-          Vào mục Control Panel  > Hardware and Sound > Audio và kiểm tra chắc chắn micro và âm thanh đang được bật

-          Ở Skype, vào phần Tools > Settings > Audio Settings, và đảm bảo rằng bạn đã đặt âm thanh ở mức âm lượng bạn có thể nghe mà không có vấn đề gì.

Hệ điều hành Mac

-          Vào mục System Preferences > Sound > Input và đảm bảo chắc chăn rằng micro đang phản hồi lại giọng nói của bạn (tức là nó có hoạt động)

-          Với Skype, vào phần Conversations và điều chỉnh âm lượng âm thanh bằng cách nhấp vào Tăng hoặc Giảm âm lượng (Increase Volume or Decrease Volume)

Bước 2: Kiểm tra sự sẵn sàng?

Mở ứng dụng Skype

Kiểm tra xem biểu tượng nhỏ ở cạnh tên trên Skype của bạn là màu xanh (). Nếu không, nháy chuột vào đó để có thể bắt đầu.

Bạn sẽ nhận một yêu cầu kết bạn từ một giáo viên. Chỉ cần đồng ý (accept) yêu cầu kết bạn đó, và giáo viên có thể gọi cho bạn.

Kể từ lúc đồng ý yêu cầu kết bạn, bạn sẽ thấy tên của giáo viên ở trong Danh bạ (danh sách bạn bè) của mình. Cái tên sẽ bắt đầu với “EnglishCentral Teacher~”

Nếu bạn không nhận được yêu cầu kết bạn 5 phút sau khi bạn đặt lịch, vui lòng liên hệ chúng tôi

 

Bài đọc thêm:

thay đổi trạng thái đăng nhập

  

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk