Làm thế nào để tôi tham gia một Buổi học Nhóm?

Học nhóm cho phép bạn trò chuyện và lắng nghe những người học khác. EnglishCentral hiện cung cấp các Buổi học nhóm trong đó hai hoặc nhiều người dùng có thể tham gia vào một bài học do giáo viên hướng dẫn.

Bạn có thể tham gia bất kỳ buổi học nhóm nào đang diễn ra bằng cách nhấp vào nút “Tham gia lớp” sớm nhất là 5 phút trước giờ học. Bạn cũng có thể đặt trước lời nhắc về lịch học trên lịch của mình bằng cách nhấp vào biểu tượng lịch. Tín dụng cho Buổi học nhóm sẽ được trừ từ tổng số buổi học hàng tuần của bạn và bài học đã lên lịch sẽ được gắn thẻ Trò chuyện Nhóm Mở.

group open talk.pngGiống như bài học 1-1 của chúng tôi, Buổi học nhóm cũng được thực hiện thông qua Zoom và báo cáo bài học sẽ được gia sư gửi sau mỗi buổi học. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk