Yêu Cầu Tối Thiểu Về Hệ Thống

TRANG WEB

 • Hệ điều hành
  • Windows 10 trở lên
  • Mac OS 10.13 trở lên
  • ChromeOS 79
 • Trình duyệt
  • Chrome 109
  • Firefox 108.0.2
  • Edge Chromium 109
  • Safari 15
 • Phần cứng máy tính
  • Windows
   • Intel(R) Core(TM) i5-5200U CPU @ 2.20GHz (4 CPUs), ~2.2GHz trở lên
   •  8GB RAM trở lên
   • Tích hợp Micro & Loa, Tai nghe có dây có micro
  • Mac
   • Intel Core i7 trở lên
   • 8GB RAM trở lên
   • Tích hợp Micro & Loa, Tai nghe có dây có micro
  • Chrome OS
   •  Intel Celeron @ CPU N2830 @ 2.16GHz
   •  4GB RAM trở lên
   • Tích hợp Micro & Loa, Tai nghe có dây có micro
 • Tốc độ kết nối: Kết nối internet tốc độ cao (tối thiểu 5 mbps)


Di Động

 • Trình duyệt điện thoại:
  • Trình duyệt
   • Android Chrome 109 trở lên
   • iOS Safari 15 trở lên
  • Ứng dụng
   • Hệ điều hành:
    • Android v6.0 trở lên
    • iOS 14 trở lên
   • Yêu cầu phần cứng:
    • Android:
     • Quad-core CPU
     • 4GB RAM
     • 32GB bộ nhớ trong
    • iOS:
     • iPhone 7 trở lên
   • Phân phối: Google Play and Apple Store
   • Loại: Điện thoại và Tablet
   • Các thiết bị không được hỗ trợ đã biết:
    • Android: OS < 6 (ví dụ: Samsung Galaxy Tab, Sony Ericsson Xperia Arc, Sony Ericsson Xperia X10 mini, Samsung Galaxy S4, LG Optimus One P500, Samsung Galaxy Note 1 GT-N7000, HTC One X, Moto G, ASUS Zen Phone 3 (Z017DA))
    • iOS: OS < 13 (ví dụ: iPod Touch (Silver), iPod Touch, iPhone 4s, iPhone 5s, iPod Touch thế hệ thứ 5)
    • Tất cả các thiết bị Windows Phone, Blackberry OS, Kindle, Amazon
    • Độ phân giải thiết bị: <360x640
    • Kích thước màn hình thiết bị: 4.0"
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk