Phương thức thanh toán

Bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng Visa, Mastercard, American Express và Discover, Paypal. 

Ở Việt Nam, nếu bạn muốn sử dụng một phương thức thanh toán khác, bạn có thể liên hệ với đại diện của chúng tôi qua số +84 (0) 833.468.338, để hỗ trợ bạn trong quá trình thanh toán.

Ở các quốc gia khác nhau, chúng tôi cũng cung cấp hình thức thanh toán trả góp, cho phép bạn nhận được lợi ích từ việc định giá chiết khấu, nhưng thực hiện thanh toán với các khoản trả góp hàng tháng nhỏ hơn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về phương thức thanh toán của chúng tôi, vui lòng liên hệ với hotline hỗ trợ tại Việt Nam.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk