Cài đặt và khắc phục sự cố

Âm Thanh và  Video

Dưới đây là một số mẹo hữu ích từ Trung tâm trợ giúp ZOOM về cài đặt cũng như khắc phục sự cố âm thanh và video:

Âm thanh

Video

Xử lý sự cố

Video/máy ảnh của tôi không hoạt động.

Hãy đọc các mẹo khắc phục sự cố camera không khởi động hoặc không hiển thị video.

Có tiếng vọng trong cuộc hội thoại của tôi.

Có nhiều nguyên nhân gây ra tiếng vọng, chẳng hạn như một người tham gia đã kết nối âm thanh trên nhiều thiết bị hoặc  giả có hai người tham gia từ cùng một địa điểm. Tìm hiểu về các nguyên nhân phổ biến gây ra tiếng vọng.

Âm thanh không hoạt động trên thiết bị di động của tôi.

Đọc mẹo khắc phục sự cố âm thanh không hoạt động trên thiết bị iOS hoặc Android của bạn.

Tài liệu tham khảo: Trung tâm trợ giúp ZOOM, Câu hỏi thường gặp, Âm thanh, Video và Chia sẻ

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk