Xem Từ

Trong tab Xem từ, bạn có thể xem mỗi danh sách từ bao gồm những từ nào. Bạn cũng có thể xem tất cả tiến trình học và các từ yêu thích của mình trong danh sách Từ của tôi, những từ bạn trả lời sai trong lần học cuối trong Từ bị bỏ sót, những từ bạn đã sử dụng chính xác nhiều lần trong khoảng thời gian 30 ngày gần nhất trong Từ đã thành thạo, những từ được đánh dấu là yêu thích trong Từ yêu thích và các từ được đánh dấu là đã biết trong Từ đã biết.

Từ Của Tôi bao gồm các từ Sẵn Sàng Đố Vui mà bạn nên học tiếp theo; những từ được gia sư của bạn thêm vào trong các bài học và những từ bạn yếu nhất cần học lại.

Nếu muốn thêm một từ vào mục Từ Yêu Thích, bạn có thể nhấn vào biểu tượng trái tim ở bên phải từ đó.

Khi bạn trả lời đúng các từ ngay từ lần đầu tiên, chúng được đánh dấu là đã biết, các từ được đánh dấu là đã biết sẽ không được hiển thị lại khi trả lời các câu đố. Bạn có thể xóa các từ khỏi Từ Đã Biết bằng cách sử dụng biểu tượng mark_as_known.jpg "Tôi không biết từ này" ở bên phải.

Trong khi bạn đang học từ vựng, bạn có thể thay đổi thứ tự của các từ tại tab Sắp Xếp theo bằng cách chọn Thứ tự chữ cái, Tiến trình, Độ khó và Sẵn sàng đố vui.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk