Videos

Để phù hợp với các cấp độ và sở thích khác nhau được phân chia sẵn trên trang web, hệ thống của chúng tôi có hơn 30.000 video với những video mới được thêm vào mỗi ngày. Bạn có thể hoàn thành quá trình tự học của mình bằng cách làm theo các bước Xem, Học, Nói trong video và tham gia các bài học 1 kèm 1 với giáo viên của chúng tôi sau đó.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk