Trang tin của tôi

Giờ đây, việc theo dõi các nghiên cứu của bạn với Trang tin của tôi trở nên dễ dàng hơn! Với phần Trang tin của tôi trên trang chủ, bạn có thể dễ dàng truy cập từ vựng cần thiết để hoàn thành cấp độ của mình và xem các video và khóa học được đề xuất phù hợp với cấp độ của bạn. Bạn có thể thêm các video mà bạn thích vào danh sách Yêu thích của mình hoặc bạn có thể xóa chúng khỏi danh sách. Bạn sẽ thấy bài học tiếp theo sắp tới của mình và báo cáo bài học đã hoàn thành gần đây nhất với gia sư trên trang này.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk