İlerlemem güncellenmiyor

Önce sınıf müfredatınızı kontrol edin. Öğretmeniniz, yalnızca atanan etkinlikleri izleyen müfredatı ayarlarsa, yalnızca Sınıf Videoları ve/veya Sınıf Kursları altındaki eklenen videolar ve kurslar üzerinde çalışmanız gerekir. Aksi takdirde sitedeki herhangi bir video ve/veya kurs üzerinde çalışabilirsiniz.

Sınıf etkinlikleriniz üzerinde çalıştıktan sonra ilerlemeniz güncellenmiyorsa, lütfen bu durumu öğretmeninize bildirin veya aşağıdakileri bilgileri bizimle paylaşarak iletişime geçin:

  • EnglishCentral için kullandığınız e-posta adresi
  • Sınıf URL'si
  • Öğretmenin e-posta adresi
  • Kontrol ettiğiniz tarih aralığı
  • Ekran görüntüleri de dahil olmak üzere sorunun ayrıntılı açıklaması
Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk