Kelimeler

Bunlar birebir dersler sırasında eğitmeniniz tarafından ders raporuna eklenilen telaffuz hatalarıdır.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk